Automationsteknik, EIEF06 (7.5 HP) Våren 2023

Vecka Avsnitt (F=Fraden, LS=Lindahl-Sandqvist) Övningar/ Laborationer/Studiebesök
3 Inledning. OP-förstärkare (F : 6.1; LS : 1, 3) Ö 1: OP-förstärkare (strömgenerator, differentialförstärkare)
4 Bryggkopplingar
Mätgivare och ställdon (översikt)
(F : 6.2; LS : 4)
Ö 2: OP-förstärkare (inverterare, offsetjustering)
Ing2a 26/1 13-17 Obligatorisk!
5 Givare för temperatur (F : 6.6, 17; LS : 9) Ö 3: Mätteknik + Två-pol (rep.)
Ing2b (del 1) 2/2 13-17 Obligatorisk!
6 Givare för position (F : 8; LS : 5) Ö 4: Förberedelse inför L 1
7 Givare för hastighet och varvtal.
Givare för kraft, moment och tryck

(F : 9.1, 10, 11 ; LS : 6-7)
 
8 Givare för acceleration.
Givare för flöde
(F : 9.3, 12 ; LS : 8, 10)
L 1: Trådtöjningsivare
Ö 5: Mätteknik (m. lösn.) Två-pol
Ing2b (del 2) 23/2 13-17 Obligatorisk!
9 Repetition (extentaräkning) L 1: Trådtöjningsivare
Ö 6: Frågestund
10-11 Inläsningsvecka+Tentamensvecka  
12 Introduktion till PIC-programmering Ö 7: PIC-programmering
13 Programmeringsspråk för PLC: IEC 61131-3.
PLCopen. CoDeSys.
Ö 8: CoDeSys-övning
L 2: Mätteknik
14 Pneumatik, cylindrar, ventiler, följddiagram. Logik- och sekvensstyrning. Ö 9: Introduktion till Siemens PLC
Ö 10: Cylinderstyrning med PLC
15-16 Tentamensveckor  
17 SCADA, HMI, RTU, DCS och OPC Frågestund inför L 3
Ö 11: Räkneövning med logik/sekvens
18 P&I-diagram, reglerstrukturer, regulatorer L 3: Sekvensstyrning med PLC
19 PID-reglering med dator/mikroprocessor  
20    
21 Kommunikationssystem inom automation L 4: Diskret PID-regulator

Kursansvarig: Mats Lilja (Mats.Lilja@hbg.lth.se)

Lärare:
Mats Lilja (föreläsningar), mats.lilja@hbg.lth.se
Morten Hemmingsson (övningar och laborationer), morten.hemmingsson@iea.lth.se

Examination:
Godkända laborationer och inlämningsuppgift.
Skriftlig tentamen i automationsteknik fredagen den 17 mars 2023, kl 14.00-19.00.

Litteratur:
Jacob Fraden: "Handbook of Modern Sensors, Fifth Edition", Springer, 2016
ISBN13: 9783319193038 (online), 9783319193021 (print)
+ Utdelat material

Alternativ litteratur:
Per-Erik Lindahl och William Sandqvist: "Mätgivare - Mätning av mekaniska storheter och temperatur",
Studentlitteratur, ISBN10: 9144000545, ISBN13: 9789144000541

Extralitteratur:
Om ställdon (Sandqvist-Östergren)
Industrial Ethernet Technologies (ca 3 Mb), ETG (EtherCAT Technology Group)

Ytterligare extralitteratur (åtkomlig via Lunds universitetsbiblioteks söktjänst):

[1] K. L. Sharma: "Overview of Industrial Process Automation", Elsevier Science Publishing Co Inc, 2011,
ISBN10: 0124157793, ISBN13: 9780124157798

[2] William Bolton: "Programmable Logic Controllers", Elsevier, 2009,
ISBN10: 1856177513, ISBN13: 9781856177511

[3] William Bolton: "Instrumentation and Control Systems", Elsevier, 2004,
ISBN10: 0750664320, ISBN13: 9780750664325

[4] Jacob Fraden: "Handbook of Modern Sensors", Springer, 2010, (äldre upplaga)
ISBN13: 9781441964656

[5] Walt Boyes (Ed.): "Instrumentation reference book (4th ed)", Butterworth-Heinemann Ltd, 2009,
ISBN10: 0750683082, ISBN13: 9780750683081

[6] Peng Zhang: "Industrial Control Technology - A Handbook for Engineers and Researchers", Elsevier, 2008,
ISBN13: 9780815515715

[7] Karl-Heinz John & Michael Tiegelkamp: "IEC 61131-3: Programming Industrial Automation Systems", Springer, 2010,
ISBN10: 3642120148, ISBN13: 9783642120145

[8] Jonathan Love: "Process Automation Handbook", Springer, 2007,
ISBN10: 1846282810, ISBN13: 9781846282812

[9] Shimon Y. Nof (Ed.): "Springer Handbook of Automation", Springer, 2009
ISBN10: 3540788301, ISBN13: 9783540788300

[10] Martin Bates: "PIC Microcontrollers (Third Edition) - An Introduction to Microelectronics", Elsevier, 2012
ISBN13: 9780080969114

[11] David Bailey & Edwin Wright: "Practical SCADA for Industry", Elsevier, 2003
ISBN13: 9780750658058

[12] John Park & Steve Mackay: "Practical Data Acquisition for Instrumentation and Control Systems", Elsevier, 2003
ISBN13: 9780750657969