Automationsteknik FK, EIEF20 (7.5 HP) Hösten 2023

VeckaAvsnitt (S=Schmidtbauer) Övningsuppgifter/ Laborationer/Studiebesök
35 Inledning, Något om multivariabel reglering (13.1-13.6) 1.2 - 1.11 
36 Tillståndsmodeller (14.1-14.6) (S: 3.3) 2.3 - 2.8  
37 Tillståndsåterkoppling. Polplacering. (14.7-14.10) 2.13 - 2.16  
38 Tidsdiskret reglering. Z-transformer och tidsdiskreta överföringsfunktioner. (15-16) (S: 9.1-9.3) 3.4 - 3.13
Lab 1: Tillståndsåterkoppling
39 Sampling. Diskretisering av tidskontinuerliga system. (17) (S: 9.4, 9.6, 11.1-11.3) 3.1 - 3.3, 3.14 - 3.16, 3.17ab  
40 Egenskaper hos tidsdiskreta system. Stabilitetskriterier. (18) (S: 9.5) 3.23-3.26
41 Vikning. Dimensionering av tidsdiskreta regulatorer. (19.1-19.3) (S: 10.1-10.2) 3.26-3.30, 3.32
Lab 2: Tidsdiskreta system
44 Polplacering via polynomekvationer. Adaptiv reglering. Inledning till minstakvadratmetoden (19.4-19.6) (S: 10.3, 11.4) 3.35-3.38, 3.40
Studiebesök (obligatoriskt) on 1/11 8.30-11.30 Höganäs AB
45 Gästföreläsning (on 8/11 kl 10, C621):
Schneider Electric AB
 
46 Identifiering med minstakvadratmetoden (MK). 3.39, 3.41-3.43
47 Rekursiva minstakvadratmetoden. 3.44, 3.45,
Lab 3: Servoteknik (Schneider)
48 Inledning till stokastiska processer. Tidsdiskreta Markovkedjor. 4.24-4.29  
49 Markovkedjor med automationstillämpningar.
Obs! Tidigarelagd till föregående vecka!
4.30, 4.31
Lab 3: Servoteknik (Schneider)
50Repetition Extentaräkning
Lab 4: Polplacering. Simulering av markovkedjor (Matlab)

Kursansvarig: Mats Lilja (Mats.Lilja@hbg.lth.se)

Lärare:
Mats Lilja

Laborationer:
Fyra laborationer varav en förlagd till Schneider Electric AB.

Examination:
Godkända laborationer och inlämningsuppgifter samt betygsgrundande tentamen (8 januari 2024, 8-13).

Litteratur:
Bertil Thomas: "Modern reglerteknik", Liber,
ISBN-10: 9147093234, ISBN-13: 9789147093236

Alternativ litteratur:
Schmidtbauer: Analog och digital reglerteknik, Studentlitteratur,
ISBN-10: 9144266022, ISBN-13: 9789144266022

Kompletterande litteratur: Kapitel 2 och Kapitel 3 (3.1 och Def. 3.5.2) ur [7]
(repetition av sannolikhetsteori) och Kapitel 3 (avsnitt 3.2) ur [8] samt
kapitlet Statistical Analysis of Manufacturing Systems ur kompendiet
"Industriell automation - Ett systemtekniskt perspektiv" av Gustaf Olsson
(markovkedjor med tillämpningar inom automation).

Extralitteratur:
Karl J. Åström och Richard M. Murray: "Feedback Systems - An Introduction for Scientists and Engineers", FBSwiki


Söktjänst vid Lunds Universitetsbibliotek
Via Lunds Universitetsbibliotek har man som student åtkomst till en söktjänst.
Direktadressen dit är LUBSearch.

Ytterligare extralitteratur (åtkomlig via LUBSearch men framför allt via direktlänkarna här):

[1] Pedro Albertos och Antonio Sala: "Multivariable Control Systems: An Engineering Approach", Springer, 2004
ISBN: 978-1-85233-738-4 (Print) 978-1-85233-843-5 (Online)

[2] M. Sami Fadali och Antonio Visioli: "Digital Control Engineering: Analysis and Design", Elsevier, 2009,
ISBN-13: 9780123744982

[3] Ioan D. Landau och Gianluca Zito: "Digital Control Systems - Design, Identification and Implementation", Springer, 2006
ISBN-10: 1846280559, ISBN-13: 9781846280559

[4] Efim Rosenwasser och Bernhard P Lampe: "Multivariable computer-controlled systems: a transfer function approach", Springer, 2006,
ISBN-10: 1846284317, ISBN-13: 9781846284311

[5] Rolf Isermann och Marco Münchhof: "Identification of Dynamic Systems - An Introduction with Applications", Springer, 2011,
ISBN-13: 9783540788782

[6] Yucai Zhu: "Multivariable System Identification for Process Control", Elsevier, 2001,
ISBN-13: 9780080439853

[7] Mario Lefebvre: "Basic probability theory with applications", Springer, 2009
ISBN-10: 0387277315, ISBN-13: 9780387749945 (Print) 9780387749952 (Online)

[8] Mario Lefebvre: "Applied Stochastic Processes", Springer, 2007
ISBN-10: 0387341714, ISBN-13: 9780387341712 (Print) 9780387489766 (Online)

[9] Jonathan Love: "Process Automation Handbook", Springer, 2007,
ISBN-10: 1846282810, ISBN-13: 9781846282812 (Print) 9781846282829 (Online)