Övningar i Automationsteknik FK, EIEF20

Del 1: Multivariabla reglersystem med lösningar
Del 2: Tillståndsmodeller med lösningar
Del 3: Tidsdiskret reglering med lösningar
Del 4: Sannolikhetsteori och markovkedjor med lösningar

Formelsamling

Inskannade övningar