Filmer

Multivariabla system
System med 2 insignaler och 2 utsignaler
Särkopplingsfilter