Filmer

Tidsdiskret reglering
Tidsdiskreta system och Z-transformer
Räkneregler. Pulsöverföringsfunktion.
Pulssvar och stegsvar
Kommentar:
Filtret som används i exemplet är felaktigt angivet som
y(k) = 0.5(y(k-1) + u(k)). Istället ska det vara
y(k)=0.5(y(k-1) + u(k-1)).