Filmer

Stokastiska processer
Realiseringar
Markovkedjor
Markovkedjor (forts.)
Markovkedjor (forts..)
Stationär fördelning
Egenskaper hos tillstånd
Exempel på markovkedjor
Beständigheter