Projekt i Automation, EIEF26 (7.5 HP) Hösten 2022

VeckaAvsnitt Övningar/Laborationer
35 Lite om projektplanering
Inledning till projekt
 
36 Gästföreläsning
Gruppindelning och val av projekt
Miniprojekt (CoDeSys)  
37 Gästföreläsning    
38 Gästföreläsning (inspelad):
Prof. emer. Gustaf Olsson: Automation in Industrial Systems
 
39 Föreläsning (obs. torsdag 29/9 10-12 i C703):
Christin Lindholm - Kravhantering för projekt
 
40 Gästföreläsning (obs. måndag 3/10 8-10 i C522):
Ola Löfgren, Höganäs AB
 
41 Gästföreläsning (obs. måndag 10/10 13-15 i C521):
Conny Franzon, Deterministic Control AB
 
44Projekt  
45Projekt  
46Projekt  
47Projekt  
48Projekt  
49Projekt  
50 Redovisning av projekt  

Kursansvarig: Mats Lilja (Mats.Lilja@hbg.lth.se)

Lärare:
Mats Lilja

Projekt:
Projekten genomförs under hösten, i första hand på företag
och i andra hand i form av in-house-projekt.
Antalet studenter per grupp är 4-6.
Undantag kan dock göras om valet faller på alternativet att
låta projektet utgöra en förstudie till ett examensarbete.

Redovisning:
Muntlig redovisning med ev. demo av projekten (15 min/grupp) 12/12 2022 8-12
+ skriftlig rapport (ca 15-20 sidor) vilken skall vara inlämnad senast 9/12 23:59 .

Litteratur:
K. L. Sharma: "Overview of Industrial Process Automation", Elsevier Science Publishing Co Inc, 2011,
ISBN10: 0124157793, ISBN13: 9780124157798

Extralitteratur:
Jonathan Love: "Process Automation Handbook", Springer, 2007, ISBN10: 1846282810, ISBN13: 9781846282812

Peng Zhang: "Industrial Control Technology - A Handbook for Engineers and Researchers", Elsevier, 2008, ISBN13: 9780815515715

Peng Zhang: "Advanced Industrial Control Technology", Elsevier, 2010, ISBN13: 9781437778076

Jacob Fraden: "Handbook of Modern Sensors", Springer, 2010, ISBN13: 9781441964656

Walt Boyes: "Instrumentation Reference Book (Fourth Edition)", Elsevier, 2010, ISBN13: 9780750683081

Karl-Heinz John & Michael Tiegelkamp: "IEC 61131-3", Springer, 2010, ISBN10: 3642120148, ISBN13: 9783642120145

Bart Gerardi: "No-Drama Project Management", Springer, 2011, ISBN13: 9781430239901 (Print) 9781430239918 (Online)

Stefano Tonchia: "Industrial project management: planning, design, and construction", Springer, 2008, ISBN13: 9783540775423