Projekt i Automation, EIEF25 (11 HP) Hösten 2019

VeckaAvsnitt Övningar/Laborationer
36 Lite om projektplanering
Inledning till projekt
 
37 Miljöbron presenterar projekt.
Förslag på in-house-projekt
Gruppindelning och val av projekt
Miniprojekt (CoDeSys)  
38 Gästföreläsning (Ecolean)  
39 Gästföreläsning (Beijer Electronics)  
40 Kravhantering för projekt (Christin Lindholm)  
41 Projekt  
42Projekt  
45Projekt  
46Projekt  
47Projekt  
48Projekt  
49Projekt  
50Projekt  
51 Redovisning av projekt  

Kursansvarig: Mats Lilja (Mats.Lilja@hbg.lth.se)

Lärare:
Mats Lilja

Projekt:
Projekten genomförs under hösten, i första hand på företag
och i andra hand i form av in-house-projekt.
Antalet studenter per grupp är 4-6.
Tanken är att projekten ska återspegla en typisk arbetssituation
för en automationsingenjör ute i industrin.

Redovisning:
Muntlig redovisning med ev. demo av projekten (10 min/grupp) 17/12 2019 10-12
+ skriftlig rapport (ca 5-10 sidor) vilken skall vara inlämnad senast 12/12 23:59 .

Litteratur:
K. L. Sharma: "Overview of Industrial Process Automation", Elsevier Science Publishing Co Inc, 2011,
ISBN10: 0124157793, ISBN13: 9780124157798

Extralitteratur:
Jonathan Love: "Process Automation Handbook", Springer, 2007, ISBN10: 1846282810, ISBN13: 9781846282812

Peng Zhang: "Industrial Control Technology - A Handbook for Engineers and Researchers", Elsevier, 2008, ISBN13: 9780815515715

Peng Zhang: "Advanced Industrial Control Technology", Elsevier, 2010, ISBN13: 9781437778076

Jacob Fraden: "Handbook of Modern Sensors", Springer, 2010, ISBN13: 9781441964656

Walt Boyes: "Instrumentation Reference Book (Fourth Edition)", Elsevier, 2010, ISBN13: 9780750683081

Karl-Heinz John & Michael Tiegelkamp: "IEC 61131-3", Springer, 2010, ISBN10: 3642120148, ISBN13: 9783642120145

Bart Gerardi: "No-Drama Project Management", Springer, 2011, ISBN13: 9781430239901 (Print) 9781430239918 (Online)

Stefano Tonchia: "Industrial project management: planning, design, and construction", Springer, 2008, ISBN13: 9783540775423