Styr- och Reglerteknik, EIEF30 (7.5 HP) Våren 2023

VeckaAvsnitt
(Sch=Schmidtbauer, Tho=Thomas)
Övningsuppgifter /Laborationer
3 Inledning (styrteknik). Boolesk algebra och karnaughdiagram. 1--9
4 Minnen och pulskretsar 10--13
5 Ladderdiagram. PLC (programmerbara styrsystem) 14--17
6 Funktionsdiagram (SFC, GRAFCET) 18--20; Styrlab1
7 Hissmodell. SFC som ladder. 21--23; Styrlab2
8 SFC med delgrafer.
Inledning till reglerteknik. Dynamiska system.
Linjäritet och tidsinvarians. (Sch:1, Tho:1,2)
24--25; Styrlab3
9 Differentialekvationer. Laplacetransformation. Överföringsfunktion. Stegsvar (Sch:2, Tho:5,6,3) Övningar i reglerteknik
1--4
10-11 Inläsningsvecka + tentamensvecka  
12 Blockschemaberäkningar. Frekvensegenskaper. Regulatorer (Sch:2, Tho:8,9.1,4) 5--9, 11--15
13 PID-reglering. Dynamiska modeller (Sch:4, Tho:4,7) 16--25
14 Analys av linjära system (Sch:5, Tho:3,7,9) 30--34
15-16 Tentamensveckor  
17 Återkopplade system (Sch:6, Tho:10) 35--37
18 Stabilitet (Sch:6, Tho:10) 40--47 ; Reglerlab1
19 Dimensionering av regulatorer (Sch:7, Tho:11-12) 50--56 ; Reglerlab2
20  
60--62 ; Reglerlab3
21  
Reglerlab4

Kursansvarig: Mats Lilja (Mats.Lilja@hbg.lth.se)

Laborationer: Tre laborationer i styrteknik och fyra laborationer i reglerteknik

Examination: Skriftlig tentamen i reglerteknik fredagen den 2 juni 2023, kl 14-19.
   Hjälpmedel: Formelsamling (bifogas med tentan) och räknare

Kurslitteratur:
- Utdelat material
- Bertil Thomas: Modern reglerteknik, Liber, 2016,
5:e upplagan, ISBN: 9789147112128 (äldre upplaga också ok)
(Obs: Endast textboken, inte övningsboken)

Alternativ litteratur:
- Schmidtbauer: Analog och digital reglerteknik, Studentlitteratur,
ISBN: 9789144266022

Extralitteratur:
William Bolton: "Programmable Logic Controllers", 6:e upplagan, Elsevier, 2015,
ISBN: 9780128029299

William Bolton: "Programmable Logic Controllers", äldre upplaga (5:e), Elsevier, 2009,
ISBN: 9781856177511

Karl J. Åström och Richard M. Murray (Obs! Första upplagan): "Feedback Systems - An Introduction for Scientists and Engineers", FBSwiki
Hela boken (2:a upplagan) som pdf (2020-07-24)