Styr- och Reglerteknik, EIEF30 (7.5 HP) Våren 2021

VeckaAvsnitt
(Sch=Schmidtbauer, Tho=Thomas)
Övningsuppgifter /Laborationer
3 Inledning (styrteknik). Boolesk algebra och karnaughdiagram. 1--9
4 Minnen och pulskretsar 10--13
5 Ladderdiagram. PLC (programmerbara styrsystem) 14--17
6 Funktionsdiagram (SFC, GRAFCET) 18--20; Styrlab1
7 Hissmodell. SFC som ladder. SFC med delgrafer. 21--23; Styrlab2
8 Inledning till reglerteknik. Dynamiska system.
Linjäritet och tidsinvarians. (Sch:1, Tho:1,2)
24--25; Styrlab3
9 Differentialekvationer. Laplacetransformation. Överföringsfunktion. Stegsvar (Sch:2, Tho:5,6,3) Övningar i reglerteknik
1--4
10-11 Inläsningsvecka + tentamensvecka  
12 Blockschemaberäkningar. Frekvensegenskaper. Regulatorer (Sch:2, Tho:8,9.1,4) 5--9, 11--15
13 PID-reglering. Dynamiska modeller (Sch:4, Tho:4,7) 16--25
14-15 Inläsningsvecka + tentamensvecka  
16 Analys av linjära system (Sch:5, Tho:3,7,9) 30--34
17 Återkopplade system (Sch:6, Tho:10) 35--37 ; Reglerlab1
18 Stabilitet (Sch:6, Tho:10) 40--47 ; Reglerlab2
19 Dimensionering av regulatorer (Sch:7, Tho:11-12) 50--56
20  
60--62 ; Reglerlab3
21  
Reglerlab4

Kursansvarig: Mats Lilja (Mats.Lilja@hbg.lth.se)

Laborationer: Tre laborationer i styrteknik och fyra laborationer i reglerteknik

Examination: Skriftlig tentamen i reglerteknik fredagen den 4 juni 2021, kl 8-13.
   Hjälpmedel: Formelsamling (bifogas med tentan) och räknare

Kurslitteratur:
- Utdelat material
- Bertil Thomas: Modern reglerteknik, Liber, 2016,
5:e upplagan, ISBN13: 9789147112128 (äldre upplaga också ok)
(Obs: Endast textboken, inte övningsboken)

Alternativ litteratur:
- Schmidtbauer: Analog och digital reglerteknik, Studentlitteratur,
ISBN10: 9144266022, ISBN13: 9789144266022

Extralitteratur:
Karl J. Åström och Richard M. Murray: "Feedback Systems - An Introduction for Scientists and Engineers", FBSwiki
Hela boken som pdf (2019-08-18)

William Bolton: "Programmable Logic Controllers", Elsevier, 2009,
ISBN10: 1856177513, ISBN13: 9781856177511