Styr- och Reglerteknik, EIEF30 (7.5 HP) Våren 2019

VeckaAvsnitt
(Sch=Schmidtbauer, Tho=Thomas)
Övningsuppgifter /Laborationer
4Inledning (styrteknik). Boolesk algebra och karnaughdiagram. 1--9
5Minnen och pulskretsar 10--13
6Ladderdiagram. PLC (programmerbara styrsystem) 14--17
7PLC och hissmodell
18--20; Styrlab1
8Funktionsdiagram (SFC, GRAFCET) 21--23; Styrlab2
9Inledning till reglerteknik (Sch:1, Tho:1-2) 24--25; Styrlab3
10 Beskrivning av dynamiska system
(Sch:2, Tho:5)
Övningar på differentialekvationer och laplacetransformation
11-12 Inläsningsvecka + tentamensvecka  
13 Matematiska hjälpmedel (Sch:2, Tho:6) 1--9, 11--15
14 PID-reglering. Dynamiska modeller
(Sch:4, Tho:4,7)
16--25
15 Analys av linjära system (Sch:5, Tho:8,9) 30--34
16 Återkopplade system (Sch:6, Tho:10) 35--37
17-18 Inläsningsvecka + tentamensvecka  
19 Stabilitet (Sch:6, Tho:10) 40--44 ; Reglerlab1
20 Dimensionering av regulatorer (Sch:7, Tho:11-12) 45--47, 50--54 ; Reglerlab2
21  
55--56, 60--62 ; Reglerlab3
22  
Reglerlab4

Kursansvarig: Mats Lilja (Mats.Lilja@hbg.lth.se)

Laborationer: Tre laborationer i styrteknik och fyra laborationer i reglerteknik

Examination: Skriftlig tentamen i reglerteknik fredagen den 7 juni 2019, kl 8.00-13.00 (salar: E210 och E230).

Kurslitteratur:
- Utdelat material
- Bertil Thomas: Modern reglerteknik, Liber, 2016,
5:e upplagan, ISBN13: 9789147112128 (äldre upplaga också ok)
(Obs: Endast textboken, inte övningsboken)

Alternativ litteratur:
- Schmidtbauer: Analog och digital reglerteknik, Studentlitteratur,
ISBN10: 9144266022, ISBN13: 9789144266022

Extralitteratur:
Karl J. Åström och Richard M. Murray: "Feedback Systems - An Introduction for Scientists and Engineers", FBSwiki

William Bolton: "Programmable Logic Controllers", Elsevier, 2009,
ISBN10: 1856177513, ISBN13: 9781856177511