Läsanvisningar till Reglerteknik

Följande avsnitt ur Schmidtbauers bok ingår i kursen:

Kap. 1: Hela
Kap. 2: Hela
Kap. 3: 3.1-3.2
Kap. 4: 4.1-4.2, 4.3.1-4.3.2, 4.5-4.6
Kap. 5: 5.1-5.3
Kap. 6: Hela
Kap. 7: 7.1-7.6

I Bertil Thomas' bok ingår följande avsnitt:

Kap. 1 - Inledning och översikt: Hela
Kap. 2 - Användningsområden: Hela
Kap. 3 - Egenskaper hos olika typer av system: 3.1-3.3
Kap. 4 - Reglerprinciper: Hela
Kap. 5 - Differentialekvationer: Hela
Kap. 6 - Laplacetransformer och överföringsfunktioner: Hela
Kap. 7 - Processmodeller: Hela
Kap. 8 - Blockschemaregler: Hela
Kap. 9 - Frekvensanalys: Hela
Kap. 10 - Egenskaper hos reglersystem: Stabilitet m.m. 10.1-10.3
Kap. 11 - Design av reglersystem: Hela
Kap. 12 - Mer om regulatordesign: Hela