Inför Laboration 1

Introduktion till Lab 1
Glöm inte att 3/(s^2+2*s+1) motsvarar själva processen (det som ska regleras) så ta inte bort den vid byte av regulator!