Inför Laboration 3

Rekommenderas inför förberedelseuppgifterna:
Linjärisering
Modell för en tank
PI-reglering av ett första ordningens system
PID-reglering av ett andra ordningens system