Inför Laboration 4

Introduktion till Lab 4
Kontrollera så att Control System Toolbox är med i Matlab-installationen. I annat fall kan det hända att Matlab måste installeras om med denna toolbox inkluderad. Enklast är att göra "help tf". Då erhålles ett felmeddelande om att matlabfunktionen "tf" ingår i Control System Toolbox, vilken måste läggas till i Matlab för att tf ska definieras så att den kan användas. Om den (eller någon annan toolbox) ska installeras är det enklast att gå in under fliken "HOME" i Matlab och klicka på "Add-Ons". Då dyker det upp ett eget fönster, "Add-On Explorer", där alla toolboxar kan hittas.