Filmer

Analys av linjära system 1
Kommentar: I slutet av ovanstående video nämner jag att uttrycket under rottecknet blir noll för zeta=0, vilket är felaktigt.
Det ska istället vara för |zeta|=1 (dvs zeta=1 eller zeta=-1).
Analys av linjära system 2
Analys av linjära system 2 (extra)
Analys av linjära system 3
Frekvensanalys 1
Frekvensanalys 2
Frekvensanalys 2 (forts.)