Filmer

Återkopplade system - De fyras gäng
Återkopplade system - Laststörning
Specifikationer för stegsvar
Polplacering - PI-reglering
Polplacering - PID-reglering