Filmer

Stabilitet hos återkopplade system
Rotortsmetoden
Routh's metod
Nyquists förenklade kriterium
Nyquists förenklade kriterium (forts.)
Stabilitetsmarginaler
Stabilitetsmarginaler (forts.)